O serii

Seria powstała jako solowy projekt luvencedusa. Zapoczątkował ją pierwszym wpisem o kultach cargo rodem z wysp Oceanii. Z czasem dołączył do niego inny pasjonat religioznawstwa i historii- andrzej, tworząc wpis o masowej konwersji Majów na prawosławie.

Seria jest poświęcona szeroko rozumianej religii i historii religii. Piszemy o wszystkim- od starożytnych, wymarłych wiar takich jak manicheizm po stosunkowo niedawno powstałe grupy jak na przykład mormoni. Czas i przestrzeń także nie stanowią dla nas problemu- piszemy zarówno o współczesnych kimbangistach z Czarnej Afrykii czy indyjskiej nawajanie jak i o średniowiecznych, francuskich waldensach czy wsczesnonowożytnych, andaluzyjskich moryskach. Przyglądamy się zarówno tym, którzy roszczą sobie prawo do totalnej ortodoksji (na przykład starowiercy) jak i jawnym synkretystom spod znaku kaodaizmu czy alewizmu. Interesują nas zarówno wierzenia objawione (na przykład sikhizm) jak i naturalne (na przykład Kalasze), zorganizowane (na przykład wiara bahai) i nie mające formalnej struktury (działalność Apolloniusza z Tyany).

Naszym zadaniem jest zgłębienie i przybliżenie czytelnikowi tego jak różne grupy starały lub starają się odpowiadać na pytania o sens istnienia, które to pytanie zadaje sobie chyba każdy człowiek. Chcemy pokazać zróżnicowanie odpowiedzi, poglądów i przekonań na przestrzeni wieków i obecnie. Chcemy także pokazać role jakie systemy wierzeń i przekonania odgrywały i odgrywają w społeczeństwie i ludzkiej historii.

Staramy się bazować na jak najlepszych i najbardziej wiarygodnych źródłach. Jesteśmy jednak tylko ludźmi i dlatego prosimy o wyrozumiałość. W przypadku znalezienia jakichkolwiek błędów lub nieścisłości prosimy o kontakt na Wykopie. Jeśli okaże się, że nie mieliśmy racji albo zaszła pomyłka- niezwłocznie ją poprawimy i podamy informację w tekście.